Hiển thị các bài đăng có nhãn xóa sạch thùng rác máy tính. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn xóa sạch thùng rác máy tính. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 1 tháng 11, 2018

Xóa sạch thùng rác máy tính (Remove Recycle Bin)

Xóa sạch thùng rác máy tính (Remove Recycle Bin) giúp tăng dung lượng ổ cứng. Khi bạn click vào nút xóa một tập tin hay thư mục, bạn không thực sự xóa nó khỏi máy tính của mình. Dữ liệu chỉ được chuyển đến Thùng rác, và vẫn chiếm không gian lưu trử ổ cứng. Mặc dù bạn biết các làm rỗng thùng rác (Empty Recycle Bin), nhưng bạn lại hay quên nhiệm vụ đơn giản này.

Trong bài viết này, 3sthuthuat sẽ hướng dẫn bạn, cách lên lịch tự động xóa sạch Thùng rác. Giúp tăng dung lượng ổ cứng, tăng dung lượng ổ cứng, tránh lãng phí bộ nhớ.

Hưỡng dẫn lên lịch tự động xóa sạch Thùng rác


Bước 1: Click vào nút Start, gõ chữ Task Scheduler, và nhấn Enter.

Bước 2: Click phải chuột vào Task Scheduler Library chọn New Folder.

[caption id="attachment_877" align="alignnone" width="850"]Xóa sạch thùng rác máy tính (Remove Recycle Bin) Xóa sạch thùng rác máy tính (Remove Recycle Bin)[/caption]

Bước 3: Đặt tên là Folder mới tạo là My Task

Bước 4: Nhấp chuột phải vào thư mục mới tạo và chọn Create task

[caption id="attachment_876" align="alignnone" width="850"]Xóa sạch thùng rác máy tính (Remove Recycle Bin) Xóa sạch thùng rác máy tính (Remove Recycle Bin)[/caption]

Bước 5: Trên tab General , nhập tên cho nhiệm vụ, chẳng hạn như Empty Windows Recycle Bin.

[caption id="attachment_875" align="alignnone" width="850"]Xóa sạch thùng rác máy tính (Remove Recycle Bin) Xóa sạch thùng rác máy tính (Remove Recycle Bin)[/caption]

Bước 6: Trên tab Triggers, bấm New để tạo một hành động sẽ kích hoạt tác vụ.

[caption id="attachment_874" align="alignnone" width="850"]Xóa sạch thùng rác máy tính (Remove Recycle Bin) Xóa sạch thùng rác máy tính (Remove Recycle Bin)[/caption]

Bước 7: Với mục đích của hướng dẫn này, mình sẽ chọn và định cấu hình theo lịch biểu. Nhưng bạn có thể chọn từ một số tác vụ kích hoạt như: At log on, At startup, On an event

[caption id="attachment_873" align="alignnone" width="850"]Xóa sạch thùng rác máy tính (Remove Recycle Bin) Xóa sạch thùng rác máy tính (Remove Recycle Bin)[/caption]

Mẹo nhanh: Bạn có thể tùy chọn lịch biểu sẽ được khởi chạy theo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng…

Bước 8: Trên tab Actions, click New

Bước 9: Trong phần Settings, chỗ Programs/script nhập cmd.exe

Bước 10: Trong phần Settings, chỗ Add arguments gõ lệnh dưới đây, nhấn OK
/c "echo Y|PowerShell.exe -NoProfile -Command Clear-RecycleBin"

[caption id="attachment_872" align="alignnone" width="850"]Xóa sạch thùng rác máy tính (Remove Recycle Bin) Xóa sạch thùng rác máy tính (Remove Recycle Bin)[/caption]

Bước 11: Nhấn OK để hoàn tất lên lịch biểu

[caption id="attachment_871" align="alignnone" width="850"]Xóa sạch thùng rác máy tính (Remove Recycle Bin) Xóa sạch thùng rác máy tính (Remove Recycle Bin)[/caption]

Khi xong bước này, lệnh xóa sạch thùng rác sẽ được chạy tự động theo lịch biểu bạn đã lên.