Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn phần mềm tạo máy ảo

Hỗ trợ tạo máy ảo chuyên nghiệp VMware Workstation Pro 14

Hỗ trợ tạo máy ảo chuyên nghiệp VMware Workstation Pro 14 giả lập hệ điều hành. Phần mềm ảo hóa mạnh nhất thế giới hiện nay. Cho phép người dùng có thể giả lập được nhiều hệ điều hành khác nhau. Rất thân thiện, dễ sử dụng. Cài nhiều hệ điều hành trên cùng một phần mềm máy ảo như: Windows xp/7/8/8.1/10, Server và cả hệ điều hành họ UNIX: Kali, Centos, Ubuntu,… VMware có thể nói là tập đoàn hàng đầu về ảo hóa, được sử dụng rộng rãi ở các công ty kể cà trường học. Mời các bạn cùng tải về VMware Workstation Pro 14. Cấu hình máy tính dùng VMware Workstation Pro 14 OS: Windows 64-bit. CPU: 1.3GHz hoặc nhanh hơn. Memory: Tối thiểu 2GB RAM / khuyến nghị 4GB RAM. Mạng New Controls Workstation 14 cung cấp nhiều chức năng mạng cải tiến. Giờ đây bạn có thể mô phỏng độ trễ cũng như mất gói tin bằng cách sử dụng các điều khiển phần mềm trên NIC ảo khách và đổi tên các mạng ảo để cải tiến tổ chức. Cải thiện Hỗ trợ và Tích hợp vSphere Nhanh chóng kiểm tra vSphere với sự hỗ trợ OVA được cải thiện cho