Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn biên tập ảnh Adobe Lightroom CC

Biên tập ảnh với Adobe Lightroom CC 2018

Biên tập ảnh với Adobe Lightroom CC 2018 bộ phần mềm xử lý ảnh của Adobe cho các nhiếp ảnh gia. Cho phép bạn xử lý và lập danh mục tất cả các hình ảnh của bạn. Làm việc với RAW, ánh xạ ảnh sang các địa điểm trên bản đồ, trình chiếu, in ấn, web chỉ là một danh sách ngắn các tính năng có sẵn trong Lightroom. Adobe Lightroom CC 2018 là bộ phần mềm xử lý ảnh của Adobe cho các nhiếp ảnh gia. Cho phép bạn xử lý và lập danh mục tất cả các hình ảnh của bạn. Làm việc với RAW, ánh xạ ảnh sang các địa điểm trên bản đồ, trình chiếu, in ấn, web chỉ là một danh sách ngắn các tính năng có sẵn trong Lightroom. Cấu hình cài đặt Adobe Lightroom CC 2018 Intel® or AMD processor with 64-bit support. Microsoft Windows 7 with Service Pack 1 (64-bit), Windows 8.1 (64-bit), or Windows 10 Version 1511 or later (64-bit).  4 GB of RAM (8 GB recommended). 1024 x 768 display.  2 GB of available hard-disk space for program installation.. Internet connection and registration are necessary for requi