Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Windows Server

Bài 3: Domain Controller Windows Server 2012 R2

Hình ảnh
Domain Controller Windows Server 2012 R2 . Tiếp theo khóa học Windows Server 2012 R2, 3sthuthuat tiếp tục với “ bài 3: Nâng cấp Domain Controller trong Windows Server 2012 R2 “. Mời bạn cùng tham gia thảo luận. 1. Change Computer Name của máy 2. Đặt IP kèm DNS trỏ về máy DC 3. Từ Windows Server 2012 đã bỏ cơ chế dcpromo.exe, thay vào đó ta phải cài role “Active Directory Domain Service” mới có thể nâng cấp máy lên thành máy DC 4. Sau khi đã cài xong, chọn “Promote this server to a domain controller” để khai báo thông tin AD 5. Khai báo tên Forest 6. Đặt password cho Enterprise Admin và chọn cấp độ schema cho Forest functional level và Domain Functional Level 7. Hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra một cách chi tiết và an toàn, xem bạn có đầy đủ thông số phù hợp để nâng cấp lên AD hay không.10 8. Sau khi nâng cấp thì hệ thống sẽ restart lại và lúc này chúng ta dùng tài khoản Enterprise Admin để logon vào máy. Vậy là 3sthuthuat đã giới thiệu xong Bài 3: Domain Controller Windows Server 2012 R2