Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Windown Server 2012

Bài 4: Triển khai cài đặt và cấu hình Windows Deployment Services (Phần 1)

Hình ảnh
Triển khai cài đặt và cấu hình Windows Deployment Services  ( WDS ), một role đã có từ các phiên bản Windows Server trước. Cho phép triển khai cài đặt từ xa hệ điều hành, thay thế cho các phương pháp cài đặt truyền thống như DVD/USB. Tổng quan về Windows Deployment Services Có 2 cách triển khai : Active Directory Integrated : là thành viên trong môi trường Domain (cần các service chạy cùng như : DHCP, DNS, AD DS). Stand-alone : chạy riêng biệt với môi trường Domain. Thay đổi Windows Deployment Services có trong Windows Server 2012 R2 Operating System Deployed : cho phép triển khai các HĐH Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012/2012 R2, Windows 7, Windows 2008/2008 R2. Image Type Deployed : những file image dùng để triển khai là file có đuôi “.wim”, “.vhd”,”.vhdx”. Muốn triển khai bằng 2 đuôi .vhd và .vhdx bạn phải dùng lệnh. Boot Environments : môi trường boot vẫn dùng Windows PE (là một tính năng cho phép cài đặt Windows từ một nguồn có sẵn). Driver Provisioning

Bài 3: Domain Controller Windows Server 2012 R2

Hình ảnh
Domain Controller Windows Server 2012 R2 . Tiếp theo khóa học Windows Server 2012 R2, 3sthuthuat tiếp tục với " bài 3: Nâng cấp Domain Controller trong Windows Server 2012 R2 ". Mời bạn cùng tham gia thảo luận. 1. Change Computer Name của máy 2. Đặt IP kèm DNS trỏ về máy DC 3. Từ Windows Server 2012 đã bỏ cơ chế dcpromo.exe, thay vào đó ta phải cài role “Active Directory Domain Service” mới có thể nâng cấp máy lên thành máy DC 4. Sau khi đã cài xong, chọn “Promote this server to a domain controller” để khai báo thông tin AD 5. Khai báo tên Forest 6. Đặt password cho Enterprise Admin và chọn cấp độ schema cho Forest functional level và Domain Functional Level 7. Hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra một cách chi tiết và an toàn, xem bạn có đầy đủ thông số phù hợp để nâng cấp lên AD hay không.10 8. Sau khi nâng cấp thì hệ thống sẽ restart lại và lúc này chúng ta dùng tài khoản Enterprise Admin để logon vào máy. Vậy là 3sthuthuat đã giới thiệu xong Bài 3: Domain Controller Windows Serv