Hiển thị các bài đăng có nhãn Share source code. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Share source code. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 18 tháng 10, 2018

Share source code Website bán phụ kiện âm thanh (Code + SQL)

3sthuthuat - Share source code Website bán phụ kiện âm thanh (Code + SQL). Thiết kế bố cục đẹp và ổn định. Share code php phù hợp với các bạn muốn vọc lập trình web. Xây dựng riêng cho mình một shop bán hàng nhỏ nhỏ, ổn định...

PHP là gì?


PHP (Hypertext Preprocessor) ngôn ngữ lập trình kịch bản (scripting language). Được phát triển bởi Rasmus Lerdorf. Phiên bản đầu của PHP được giới thiệu vào năm 1995. PHP có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, chủ yếu được dùng để phát triển các trang web động chạy trên server.

Ngôn ngữ lập trình là một loại ngôn ngữ đặc biệt, các hướng dẫn viết mã lệnh dành cho các lập trình viên. Dùng để viết các chương trình phần mềm. Ví dụ mã lệnh PHP dưới đây sẽ in ra màn hình dòng chữ Hello World.

Để hiểu được mã lệnh PHP viết ra bởi các lập trình viên, máy tính cần một chương trình thông dịch (hay interpreter). Chương trình thông dịch là một phần mềm dùng để chuyển mã lệnh thành một loại loại mã dành cho máy tính mà chỉ bao gồm hai số 0 và 1 (hay còn gọi là binary code).

Sql là gì ?


SQL (Structured Query Language) ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc. Sql được thiết kế để quản lý dữ liệu, trong 1 hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS)

Cài đặt, cấu hình website bán phụ kiện âm thanh


Các bạn import data 3sthuthuat_webamthanh.sql vào Data/config.php chỉnh sửa cho phù hợp
http://website.com/admin/
User/pass: demo123456

Download source code Website bán phụ kiện âm thanh


Tải source code Website bán phụ kiện âm thanh (Code + SQL) bằng Php: link google - link mega - link mediafire - link dự phòng.
(pass giải nén: 3sthuthuat.com)