Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Share Code

Share source code Website bán phụ kiện âm thanh (Code + SQL)

Hình ảnh
3sthuthuat - Share source code Website bán phụ kiện âm thanh (Code + SQL) . Thiết kế bố cục đẹp và ổn định.  Share code php phù hợp với các bạn muốn vọc lập trình web. Xây dựng riêng cho mình một shop bán hàng nhỏ nhỏ, ổn định... PHP là gì? PHP ( Hypertext Preprocessor ) ngôn ngữ lập trình kịch bản ( scripting language ). Được phát triển bởi Rasmus Lerdorf. Phiên bản đầu của PHP được giới thiệu vào năm 1995. PHP có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, chủ yếu được dùng để phát triển các trang web động chạy trên server. Ngôn ngữ lập trình là một loại ngôn ngữ đặc biệt, các hướng dẫn viết mã lệnh dành cho các lập trình viên. Dùng để viết các chương trình phần mềm. Ví dụ mã lệnh PHP dưới đây sẽ in ra màn hình dòng chữ Hello World. Để hiểu được mã lệnh PHP viết ra bởi các lập trình viên, máy tính cần một chương trình thông dịch (hay interpreter). Chương trình thông dịch là một phần mềm dùng để chuyển mã lệnh thành một loại loại mã dành cho máy tính mà chỉ bao gồm hai số 0 và 1