Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Adobe Muse CC

Thiết kế website đơn giản với Adobe Muse CC 2018

Thiết kế website đơn giản với Adobe Muse CC 2018, công cụ giúp tạo. Xuất bản các trang web động trên máy tính, các thiết bị di động. Tạo trang web tuyệt đẹp trong HTML5 mà không cần viết code. Với việc thực hiện theo các tiêu chuẩn web, mà không cần viết mã (code). T hiết kế Adobe Muse CC, sử dụng công cụ quen thuộc, sử dụng hàng trăm nguồn web. Ngoài ra, nó có tính chất di dời, trình diễn. Video và các hình thức liên lạc, còn bổ các Tools như Adobe Photoshop, Illustrator và InDesign. Adobe Muse CC 2018 là công cụ có thể hỗ trợ bạn, giúp bạn hoàn thành nhu cầu ấy. Với việc tạo lập website không qua code, mà sử dụng giao diện thân thiện. Dễ sử dụng, bằng việc sử dụng hình ảnh, text. Bố cục web mà bạn mong muốn, đã có thể cho bạn tự do sáng tạo. Yêu cầu cấu hình Intel Core 2 or AMD Athlon 64 processor; (2GHz or faster) Microsoft Windows 7 with Service Pack 1 (64-bit), Windows 8.1 (64-bit), Windows 10 (64-bit), or Windows Anniversary Update 2GB of RAM 1.1 GB of available har