Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Adobe InDesign CC

Thiết kế in ấn chuyên nghiệp với Adobe InDesign CC 2018

Thiết kế in ấn chuyên nghiệp với Adobe InDesign CC 2018. Tạo nên những trang văn bản tuyệt đẹp cho máy in, tablet và các loại màn hình khác. Ứng dụng sử dụng công cụ Adaptive Design Tools, để tạo nên các layout có chủ ý với giao diện đẹp. Thích hợp trên nhiều kích thước trang, hướng, thiết bị, trong khi duy trì chất lượng hình ảnh cao. Adobe InDesign CC 2018 thường được sử dụng, để tạo ra 1 quyển sách. Một cuốn catalogue nặng về bố cục, dàn trang, sắp xếp chữ... Những tính năng mới của InDesign CC 2018 Làm việc với endnotes : Thêm ghi chú vào tài liệu, thiết lập chúng. Để độc giả có thể nhảy trực tiếp, từ các chú thích trong văn bản. Đến tài liệu tham khảo cuối, kiểm soát cuối ghi số. Định dạng và sắp xếp bố cục và nhập khẩu từ Microsoft Word. Paragraph borders : Thu hút các đoạn trong bố cục của bạn. Bằng cách thêm các đường biên giới xung quanh chúng. Tạo các thiết kế góc tùy chỉnh cho các đường viền, của đoạn văn của bạn. Cải tiến kiểu đối tượng : Đặt hoặc sửa đổi kích thước hoặc