Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Adobe Dreamweaver CC

Thiết kế website chuyên nghiệp với Adobe Dreamweaver CC 2018

Thiết kế website chuyên nghiệp với Adobe Dreamweaver CC 2018. Một trong những trình hỗ trợ người dùng, thiết kế web trên hệ điều hành windows. Chương trình cung cấp các tính năng, tùy chọn khác nhau, để có thể dễ dàng thiết kế web dạng html, php... Hỗ trợ người dùng tạo các tạo JavaScript, CSS, hay thực hiện thao tác kết nối với các cơ sở dữ liệu. Adobe Dreamweaver trải qua nhiều phiên bản, nhiều nâng cấp hơn tiện ích với người dùng. Giờ đây Adobe đã cho ra mắt phiên bản mới nhất, hiện tại đó là Adobe Dreamweaver CC 2018. Hỗ trợ người dùng thiết kế website dạng html, php và hỗ trợ tạo các javascript, CSS. Adobe Dreamweaver cho phép người dùng nhập các font chữ. Từ bên ngoài để sử dụng trong website của mình. Để thực hiện điều này, bạn có thể truy cập trình quản lý font Web Font Manager mới. Tải font từ Internet lên server Web của mình, sử dụng vào website. Người dùng chỉ có thể nhập từng font một vào giao diện của Web Font Manager. Phải thêm các font này vào danh sách Font Families. Ư