Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Adobe Character Animator CC

Biên tập chuyển động chuyên nghiệp với Adobe Character Animator CC 2018

Biên tập chuyển động chuyên nghiệp với Adobe Character Animator CC 2018 một sản phẩm phần mềm ứng dụng kết hợp việc ghi lại chuyển động trực tiếp với một hệ thống ghi âm theo nhiều hướng để kiểm soát các rối rải 2D được vẽ bằng Photoshop hoặc Illustrator. Nó được cài đặt tự động với Adobe After Effects và cũng có sẵn dưới dạng một ứng dụng độc lập mà bạn có thể tải về riêng. Nó được sử dụng để sản xuất cả hoạt hình sống động và không sống động. Yêu cầu cấu hình Multicore Intel processor with 64-bit support. Microsoft® Windows® 7 with Service Pack 1 (64 bit), Windows 8.1 (64 bit), or Windows 10 (64 bit). Note that Windows 10 version 1507 is not supported. 8 GB of RAM (16 GB or more recommended). 2 GB of available hard-disk space for installation; additional free space required during installation (cannot install on removable flash storage devices). 1280x1080 display (1920x1080 or larger recommended). Webcam (for face tracking). Microphone (for audio recording and