Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Adobe Bridge CC

Chỉnh sửa ảnh Adobe Bridge CC 2015

Chỉnh sửa ảnh Adobe Bridge CC 2015 chương trình quản lý thư viện ảnh của người dùng 1 cách hiệu quả với giao diện thân thiện và trực quan giúp người dùng có thể dễ dàng làm quen và thao tác trên phần mềm. Adobe Bridge được cộng đồng người dùng Adobe đánh giá cao cả về tính năng lẫn giao diện và hỗ trợ chạy được trên tất cả các phiên bản của hệ điều hành windows. Ngoài nhưng tính năng căn bản được tích hợp sẵn trên chương thì Adobe Bridge CC còn cho phép chỉnh sửa các file có định dạng RAW. Và sau khi cài đặt phần mềm sẽ quét toàn bộ máy tính của người dùng và tổng hợp lại tất cả các hình ảnh mày người dùng có trên máy tính sao đó sẽ thông kê và phân loại các hình ảnh theo từng thư mục riêng. Download phần mềm chỉnh sửa ảnh Adobe Bridge CC 2015 Tải phần mềm chỉnh sửa ảnh Adobe Bridge CC 2015 64bit : link google - link mega - link fshare - link mediafire - link dự phòng. Tải phần mềm chỉnh sửa ảnh Adobe Bridge CC 2015 32bit : link google - link mega - link fshare - link mediafire -

Quản lý thư viện ảnh với Adobe Bridge CC 2017

Quản lý thư viện ảnh với Adobe Bridge CC 2017 của người dùng 1 cách hiệu quả với giao diện thân thiện và trực quan giúp người dùng có thể dễ dàng làm quen và thao tác trên phần mềm. Adobe Bridge CC được cộng đồng người dùng Adobe đánh giá cao cả về tính năng lẫn giao diện và hỗ trợ chạy được trên tất cả các phiên bản của hệ điều hành windows. Ngoài nhưng tính năng căn bản được tích hợp sẵn trên chương thì Adobe Bridge CC 2017 còn cho phép chỉnh sửa các file có định dạng RAW. Và sau khi cài đặt phần mềm sẽ quét toàn bộ máy tính của người dùng và tổng hợp lại tất cả các hình ảnh mày người dùng có trên máy tính sao đó sẽ thông kê và phân loại các hình ảnh theo từng thư mục riêng. Yêu cầu cấu hình Intel® Core™2 Duo or AMD Athlon® 64 processor; 2 GHz or faster processor Microsoft® Windows® 7 with Service Pack 1, Windows 8.1, or Windows 10*. 2 GB of RAM (8 GB recommended). 2 GB of available hard-disk space for 32-bit installation; 2.1 GB of available hard-disk .space for 64-bit i

Quản lý thư viện ảnh với Adobe Bridge CC 2018

Quản lý thư viện ảnh với Adobe Bridge CC 2018 chương trình quản lý thư viện ảnh của người dùng 1 cách hiệu quả với giao diện thân thiện và trực quan giúp người dùng có thể dễ dàng làm quen và thao tác trên phần mềm. Phần mềm Adobe Bridge CC được cộng đồng người dùng Adobe đánh giá cao cả về tính năng lẫn giao diện và hỗ trợ chạy được trên tất cả các phiên bản của hệ điều hành windows. Ngoài nhưng tính năng căn bản được tích hợp sẵn trên chương thì Adobe Bridge CC 2018 còn cho phép chỉnh sửa các file có định dạng RAW. Và sau khi cài đặt phần mềm sẽ quét toàn bộ máy tính của người dùng và tổng hợp lại tất cả các hình ảnh mày người dùng có trên máy tính sao đó sẽ thông kê và phân loại các hình ảnh theo từng thư mục riêng. Cấu hình tối thiểu OS:Windows® XP (SP3) / Windows Vista® (SP2) / Windows® 7 (SP1) / Windows® 8. Processor:2 GHz Intel® Core™2 Duo or 2 GHz AMD Athlon™ 64 X2. Memory:2 GB RAM. Graphics:512 MB DirectX® 9.0c–compliant. DirectX®:9.0c. Hard Drive:5 GB HD